Bookning af lokaler

SÅDAN GØR DU:

1. Gør dig bekendt med nedenstående husreglerne for udlejning.

1. Tjek for ledigt lokale "Kalenderen" og book.

2. Udfyld kontaktformularen & send

FORESPØRGSEL OM BOOKNING AF ET LOKALE I HYLKE MULTIHUS

Læs mere om udlånsregler og adgang længere nede på siden.

NB: Ved overnatning I Multihuset skal der udfyldes særskilt ansøgning hos Brand&Redning

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSREGLER FOR HYLKE MULTIHUS


1.0 Udlån af lokaler/booking

Følgende lokaler kan udlånes ved henvendelse til bestyrelsen for Hylke Multihus:

Gymnastiksal, klublokale, mødelokale, cafe-område og det kreative univers

Send forespørgsel på booking@hylkemultihus.dk med kort beskrivelse af aktivitet, hvem aktiviteten er for og forventet antal eller gå ind på hylkemultihus.dk.


1.1 Følgende har adgang til at booke lokaler:

 Bestyrelsen for Hylke Multihus

 Bestyrelsesformændene for de respektive afdelinger under HUGF

 Biblioteket

 Aktive Livsnydere

 Styregruppen for det kreative Univers


1.2 Hvem kan låne lokaler

Alle med tilknytning til Hylke, Brørup, Båstrup og Ustrup eksempelvis via bopæl eller arbejdsrelation.

Hvis man ikke opfylder ovenstående kriterier, kan man få adgang som gæst sammen med en, der opfylder de ovennævnte kriterier

Udlån af lokaler sker i henhold til retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune.

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende godkendte foreninger i Skanderborg Kommune, og foreninger der udøver folkeoplysende virksomhed.1.3 Hvilke arrangementer kan lokalerne lånes til:


Gymnastiksal og klublokale kan lånes til arrangementer for børnehaven, dagplejen og klasser med børn fra Hylke, som går i Hylke eller Virring skole.


Gymnastiksal og klublokale kan benyttes til arrangementer, der er lavet i forenings- eller forenings-lignende regi.


Mødelokale kan benyttes til afholdelse af møder med op til 10 deltagere.


Det kreative lokale kan reserveres til kreative kurser eller arrangementer.


Lokalerne kan ikke lånes til private arrangementer.

Hvis arrangementet ikke falder ind under en af ovennævnte kategorier eller i tvivlstilfælde, tages der stilling ud fra en konkret vurdering i bestyrelsen for Hylke Multihus.

o I tilfælde af at arrangementet afholdes af en indtægtsgivende virksomhed opkræves 500,-kr. i lokaleleje.


2.0 Lån af lokale:

Ved lån af lokale aftørres borde, gulv fejes og affaldskurve tømmes. Ved lån af det kreative lokale foretages derudover oprydning af brugte materialer og rengøring af gulv for diverse malerpletter og vask.

Har man brugt køkkenet, fjernes affaldssæk, der efterlades ingen opvask, bord og vask aftørres, og gulv fejes. Lyset slukkes når lokalerne forlades.3.0 Adgang

Fordøren er åben mandag-fredag i tidsrummet 6-21.00 undtagen helligdage.


Klublokale: For at få permanent adgang til klublokalet skal du være bestyrelsesmedlem i en af Hylke UGF-s afdelinger eller en af de faste brugere.


Indoor Cycling: Adgang kun sammen med instruktører.


Træningslokalet: Kun for medlemmer der har betalt kontingent. Medlemmerne betaler 100 kr. i depositum for en brik.


Det kreative lokale: Hvis du vil have mulighed for at benytte lokalet, når du har tid og lyst, kan du, hvis du har tilknytning til Hylke (se afsnit 1.1) betale 100 kr. i depositum for en adgangsbrik. Henvendelse skal ske til styregruppen for det Kreative Univers.


Biblioteket: Bibliotekspassere og superlånere. Bibliotekspasserne får udleveret en brik. Superlånere betaler 100 kr. i depositum for en adgangsbrik.


Gymnastiksal: Kun adgang sammen med instruktører. Instruktører for udleveret en adgangsbrik af den

respektive afdeling.


Mødelokale: Adgang for bestyrelsesmedlemmer i de respektive afdelinger. Ellers aftales adgang, se afsnit 1.2.

Hvis man har adgang til et lokale i kraft af bestyrelsespost eller anden frivillig post, giver det ikke automatisk adgang til de øvrige lokaler. Ønsker man at benytte lokaler til egen interesse gælder de almindelige regler for adgang se afsnit 2.04.0 Skader på lokaler og inventar:

Man er erstatningspligtig for egne skader forvoldt på lokaler og inventar i Hylke Multihus.

Har man forvoldt en skade eller opdager en skade, skal det straks meldes til info@hylkemultihus.dk.5.0 Hjertestarter

Hjertestarter befinder sig på rideskolen. Ringes der til 112, går der automatisk en alarm til Rideskolen om, hvor der er behov for hjertestartercale6.0 Overnatning

Overnatning i Multihuset er kun lovlig med forud indhentet tilladelse hos Brand&Redning ved udfyldelse af et ansøgningsskema.


Godkendt af bestyrelsen for Hylke Multihus d. 6. december, 2016

Det Kreative Univers

Klublokalet

Mødestedet

(1. sal)