HUGF

HYLKE UNGDOMS- OG GYMNASTIKFORENING - HUGF

Hylke Ungdoms- og Gymnastikforening er en flerestrenget forening med hovedbestyrelsen som øverste organ. Hovedbestyrelsen koordinerer klubbens arbejde, repræsenterer de ca. 400 medlemmer udadtil, og står bag flere begivenheder i løbet af året.


HUGF repræsenterer foreningerne:

- Banko - holder til i Forsamlingshuset hver tirsdag

- Ungdomsklubben - holder til i Caféen og klublokalet i Multihuset

- Fodbold - har omklædningsrum i Multihuset og holder ellers til på sportspladsen.

- Træningscenteret - holder til på 1. sal i Multihuset

- Ketchersport inkluderer: Tennis, Badminton, Floorball og Krolf - holder til på sportspladsen og i      Ejerbaunehøj hallen.

- Gymnastik inkluderer: Gymnastik, Indoor cycling, HIT, Yoga og Zumba - holder til på hhv. Brøruphus samt i gymnastiksalen i Multihuset.